...des de 1996

 

PROGRAMA D’ESTUDIS

TEEN

1r CURS ACADÈMIC

1r CURS ACADÈMIC

2n CURS

3r CURS

4t CURS

5è CURS

2n CURS

3r CURS

4t CURS

FORMACIÓ

AMB

INSTRUMENT

FORMACIÓ

SENSE

INSTRUMENT

Nivells i edats

LLENGUATGE MUSICAL


matèries:

  1. -RITME                        col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                   col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                   col.lectiva  30 minuts/setmana                      

LLENGUATGE MUSICAL

matèries:

  1. -RITME                                         col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL


    matèries:

   -tècnica

   -improvisació

   -lectura a vista

   -repertori


        individual

        30 minuts/setmana

NIVELL I

NIVELL II

NIVELL III

NIVELL IV

NIVELL V

NIVELL VI

NIVELL VII

NIVELL VIII

COMBO     -grup instrumental de Música moderna-

INSTRUMENT INDIVIDUAL

    matèries:

    -tècnica

    -repertori

                                   individual

                  30 minuts/setmana

LABORATORI INSTRUMENT

matèries:

    -improvisació

     -lectura a vista

                col.lectiva 2-4 alumnes

                      30 minuts/setmana

LABO. IMPROVISACIÓ

matèries:

   -improvisació

   -repertori improvisació

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

matèries:

  -tècnica

  -repertori             individual

                             30 min/setm

LABORATORI LECTURA

matèries:

   -lectura a vista 

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

   -repertori         individual

                               30 min/setm

LABORATORI de TÈCNICA

    -tècnica instrumental

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABO. d’IMPROVISACIÓ

    -improvisació

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABORATORI LECTURA

    -lectura a vista

           2-4 alumn - 30 min/setm

HARMONIA

i TALLER de COMPOSICIÓ   col.lectiva 30 minuts/setmana

dedicació  normal

intensiva

assignatures:

Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora /setmana                     -col.lectiva-

                                                                                                           matèries:  improvisació i composició rítmica i melòdica, practiques lectura i dictat.


Instrument:                    Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                                                                                                                       matèries: tècnica instrumental - Improvisació- Lectura a vista - Repertori.

    NIVELLS 1-2  1r curs acadèmic

assignatures:

Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora cada setmana           -col.lectiva-

                                                                         matèries:       Ritme - Mètrica - Melodia


Instrument:                    Una classe de 30 minuts cada setmana    -individual-

                                                            matèries:       Tècnica - Repertori


Laboratori d’instrument: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                                            matèries:        Improvisació- Lectura a vista -

assignatures:

Llenguatge Musical:       Una classe d’1 hora 30 minuts cada setmana            -col.lectiva-

                                                               matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia - Harmonia.

                                                                                  Pràctiques de lectura a vista, educació de loïde  i  pràctiques de dictat musical.


Taller de Composició:    Una classe de 30 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:    Composició, instrumentació i arranjaments - formes musicals

                                                                                 harmonia aplicada - contrapunt - informàtica musical.


Instrument:                      Una classe de 30 minuts cada setmana                      -individual-

                                                               matèries:     Tècnica - Repertori


Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts/setmana    -col.lectiva-

                                                               matèries:     Improvisació a l’instrument - repertori d’improvisació.


Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts/setmana   -col.lectiva-

                                                                matèries:    Lectura a vista a l’instrument.


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:

                                            ...combo integrat a llenguatge o en grup de combo.

Combo -grup instumental de música moderna-:

                                          Una classe de 60 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:       interpretació i improvisació de repertori modern en formació de combo.

SEGUIMENT: seguiment intern - escenificacions - tutories i plans personalitzats.


Seguiment intern:

Totes les matèries es treballen a “nivell resolt” .............veure metedologia

-seguiment classe x classe amb avaluació continuada / Examens de fi de nivell interns.

-entrega de certificats de nivell a final de cada nivell de llenguatge i cada nivell d’instrument.

-“educació de l’actitud”: seguiment de la capacitació creativa de l’alumne a càrrec dels directors pedagògics i tutors responsables de la formació dels alumnes.


Escenificacions:

Activitats de seguiment de l’evolució dels alumnes i d’informació a mares i pares en forma d’escenificacions i concerts.

-escenificacions de l’assignatura “Llenguatge Musical”: Els alumnes del departament “Teen” NO fan escenificacions de les matèries de llenguatge musical.                                               

-escenificacions de l’assignatura Instrument :

        nivells 1-2-3 i fins 4: Audició de fi de Nivell d’Instrument individual per presentar escena el         

        repertori de cada nivell amb entrega de Certificat de Nivell.

        nivells 5-6-7-8: Participació als Concerts d’Alumens MusicActiva. 1 concert mínim cada curs.

        Entrega de certificats de nivell en el moment en que l’alumne complerta repertori.


Seguiment personalitzat: tutories, plans especials i assessorament.

               ...seguiment personalitzat per atendre l’evolució personal dels alumnes mitjançant:                            

-Tutoria: tutoria amb alumnes i mares i pares, per atendra les necesitats personals dels alumnes

                que ho necessiten i afavorir la seva evolució;

-Plans especials: acceleracions i plans especials en funció de l’evolució formativa de cada alumne;

-Comunicació i assessorament a alumnes i mares i pares: Tot el seguiment de l’evolució formativa de l’alumne i també el plà de comunicació, informació i asesorament a alumnes i mares i pares d’alumnes, integrament a càrrec dels directors pedagógics de MusicActiva, tutors responsables de l’evolució dels tots els alumnes de l’escola.

    NIVELLS 3-4   1r curs acadèmic

    NIVELLS 5-6    2n. i 3r. curs acadèmic  / intensiu: 1r. i 2n. curs acadèmic

    SEGUIMENT i TUTORIA PERSONALITZADA

       -seguiment de l’evolució formativa dels alumnes i certificats de nivell-

Carrer Massens 63 (torrre)  08024 Barcelona

93 285 06 93

662 182 321

   NIVELLS 7-8   4rt. i 5è curs acadèmic  / intensiu: 3r. i 4rt. curs acadèmic

assignatures:

Llenguatge Musical:       Una classe d’1 hora 30 minuts cada setmana            -col.lectiva-

                                                               matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia - Harmonia.

                                                                                  Pràctiques de lectura a vista, educació de loïde  i  pràctiques de dictat musical.


Taller de Composició:    Una classe de 30 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:    Composició, instrumentació i arranjaments - formes musicals

                                                                                 harmonia aplicada - contrapunt - informàtica musical.


Instrument:                      Una classe de 30 minuts cada setmana                      -individual-

                                                               matèries:     Interpretació de repertori instrumental - Tècnica instrumental


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:...de 2 a 4 laboratoris.


Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts/setmana    -col.lectiva-

                                                               matèries:     Improvisació a l’instrument - repertori d’improvisació.


Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts/setmana   -col.lectiva-

                                                                matèries:    Lectura a vista a l’instrument.


Laboratori d’instrument tecnica: Una classe de 30 minuts/setmana                -col.lectiva-

                                                                matèries:    Tècnica instrumental.


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:

                                            ...combo integrat a llenguatge o en grup de combo.

Combo -grup instumental de música moderna-:

                                          Una classe de 60 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:       interpretació i improvisació de repertori modern en formació de combo.