...des de 1996

 

PROGRAMA D’ESTUDIS

ADULTS

assignatures:

Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora cada setmana -col.lectiva-

                                            matèries: improvisació i composició rítmica i melòdica, practiques lectura i dictat.

Instrument:                     Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                                            matèries: tècnica instrumental - Improvisació- Lectura a vista - Repertori.

   NIVELLS 1-2  1r curs acadèmic

    ASSIGNATURES:

    Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora cada setmana -col.lectiva-

                             matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia


    Instrument:                     Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                            matèries:       Tècnica - Repertori


     Laboratori d’instrument: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            Improvisació- Lectura a vista -


   

    ASSIGNATURES:

    Llenguatge Musical:     Una classe d‘1’5 hora cada setmana -col.lectiva-

                             matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia-Harmonia- Lectures i dictats

   Taller de Composició:     Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                             matèries:      instrumentació i arranjaments - formes musicals - harmonia aplicada - contrapunt


    Instrument:                     Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                            matèries:       Tècnica - Repertori


     Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            Improvisació- 


    Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            Lectura a vista 


    Combo : Una classe de 60 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            interpretació i improvisació en forma de combo 

SEGUIMENT: seguiment intern - escenificacions - tutories i plans personalitzats.


Seguiment intern:

-seguiment classe x classe. Avaluació continuada. Exàmens de fi de nivell interns.

-totes les matèries es treballen a nivell resolt .............veure metedologia

-entrega de certificats de nivell a final de cada nivell de llenguatge i cada nivell d’instrument.

-“educació de l’actitud”: seguiment de la capacitació creativa de l’alumne a càrrec dels directors pedagògics i tutors responsables de la formació dels alumnes.


Escenificacions:

Activitats de seguiment de l’evolució dels alumnes en forma d’escenificacions i concerts.                                                        

-Festa-Concert fi de trimestre: cada final de trimestre una festa-concert on participen tots

alumnes del departament d’adults de TOTS els nivells per aprendre a tocar davant de públic i a cultivar l’experiència escènica.

Certificats de Nivell: obtenció del certificat de cada nivell d’instrument del Programa d’Estudis a mesura que es presenten els repertoris en concert.


Seguiment personalitzat: tutories, plans especials i assessorament.

               ...seguiment personalitzat per atendre l’evolució personal dels alumnes mitjançant:                            

-Tutoria: tutoria per atendra les necesitats personals de cada alumne;       

-Plans especials: acceleracions i plans especials en funció de l’evolució formativa de cada alumne;

-Comunicació i assessorament a alumnes i mares i pares: Tot el seguiment de l’evolució formativa de l’alumne i també el plà de comunicació, informació i asesorament a alumnes i mares i pares d’alumnes, integrament a càrrec dels directors pedagógics de MusicActiva, tutors responsables de l’evolució dels tots els alumnes de l’escola.

   NIVELLS 3-4   1r. i 2n. curs acadèmic

   NIVELLS 5-6   3er. i 4art. curs acadèmic

     SEGUIMENT i TUTORIA PERSONALITZADA

    ASSIGNATURES:


    Llenguatge Musical:     Una classe d‘1’5 hora cada setmana -col.lectiva-

                             matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia-Harmonia - Lectures i dictats

   Taller de Composició:     Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                             matèries:      instrumentació i arranjaments - formes musicals - harmonia aplicada - contrapunt


    Instrument:                     Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                            matèries:       Tècnica - Repertori


     Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            Improvisació- 


    Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            Lectura a vista 


    Combo : Una classe de 60 minuts cada setmana -col.lectiva-

                            matèries:            interpretació i improvisació en forma de combo 

   NIVELLS 7-8   5è. i 6è. curs acadèmic

1r CURS ACADÈMIC

2n CURS

3r CURS

4t CURS

5è CURS

6è CURS

FORMACIÓ

AMB

INSTRUMENT

FORMACIÓ

SENSE

INSTRUMENT

Nivells i edats

LLENGUATGE MUSICAL


matèries:

  1. -RITME                        col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                   col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                   col.lectiva  30 minuts/setmana                      

LLENGUATGE MUSICAL

matèries:

  1. -RITME                                         col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL


    matèries:

   -tècnica

   -improvisació

   -lectura a vista

   -repertori


        individual

        30 minuts/setmana

NIVELL I

NIVELL II

NIVELL III

NIVELL IV

NIVELL V

NIVELL VI

NIVELL VII

NIVELL VIII

COMBO     -grup instrumental de Música moderna-

INSTRUMENT INDIVIDUAL

    matèries:

    -tècnica

    -repertori

                                   individual

                  30 minuts/setmana

LABORATORI INSTRUMENT

matèries:

    -improvisació

     -lectura a vista

                col.lectiva 2-4 alumnes

                      30 minuts/setmana

LABO. IMPROVISACIÓ

matèries:

   -improvisació

   -repertori improvisació

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

matèries:

  -tècnica

  -repertori             individual

                             30 min/setm

LABORATORI LECTURA

matèries:

   -lectura a vista 

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

   -repertori         individual

                               30 min/setm

LABORATORI de TÈCNICA

    -tècnica instrumental

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABO. d’IMPROVISACIÓ

    -improvisació

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABORATORI LECTURA

    -lectura a vista

           2-4 alumn - 30 min/setm

HARMONIA

i TALLER de COMPOSICIÓ   col.lectiva 30 minuts/setmana

662 182 321

93 285 06 93

Carrer Massens 63 (torre)  08024 Barcelona