INFANTIL
- P3 P4 P5 -

Formació musical als 3-4-5 anys amb l’aplicació “conte musical”

L’aplicació de “conte musical” que proposa el Programa d’Estudis MusicActiva per a aprendre a fer música a l’edat de 3-4 i 5 anys, utilitza la ficció del conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per posar en marxa la imaginació dels infants i convidar-los a representar les escenes del conte, escenes que representarà mitjançant els exercicis musicals teatralitzats que ens proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical perquè els nens i nenes d’aquesta edat aprenguin a fer música amb sentit artístic. 


Avantatges de començar la formació als 3-4-5 anys amb

els procediments del  Mètode Creatiu:

Iniciant la formació musical a mitjançant l’aplicació “conte” musical, aconseguim que els alumnes de 3, 4 i 5 anys posin en marxa la seva formació musical i artística a una edat en què les “operacions” mentals, corporals i sensorials que l’alumne realitza per a fer els exercicis, arrelen a un nivell molt profund en l’estructura funcional de l’alumne, i per aquest motiu, creixen i es desenvolupen d’una manera espontània juntament amb el seu creixement natural. És per aquest motiu que començar a aprendre música a aquesta edat determina de manera trascendent tot el procés pel qual l’alumne desenvoluparà al llarg de la seva evolució personal no només en l’evolució de les seves capacitats musicals, sino també en l’evolució de les facultats creatives que determinaran les seves capacitats personals i col.laboraran en la construcció de la seva personalitat.


Capacitació creativa i garanties de formació artística

A més a més de la importància de la formació estríctament musical que comença a desenvolupar l’alumne, el Mètode Creatiu ens garanteix la formació dels alumnes mitjançant un procés formatiu paral.lel a l’estrictament musical, -procés que anomenem “educació de l’actitud”-, que es realitza de manera integrada a la pròpia realització dels exercicis i que treballa en la mobilització i desenvolupament sistemàtic de les operacions mentals, físiques i sensorials que determinen les facultats creatives del infants. D’aquesta manera aconseguim que la capacitació artística sigui part integrant del procés d’aprenentage i fem possible que TOTS els alumnes puguin aprendre a fer música amb sentit artístic, independentment del seu “talent” musical aparent i de la seva “vocació” també inicial i aparent, i beneficiant-se a més a més d’àmplies repercussions formatives en el desenvolupament de les seves capacitats personals i per tant, en la construcció de la seva personalitat.


Una classe de “conte musical” a la setmana

Per posar en marxa aquest procés és suficient amb fer una classe de llenguatge musical en l’aplicació “conte musical” cada setmana on a partir de la representació de les escenes del conte i mitjançant cançons, exercicis de moviment i exercicis d’improvisació i de composició rítmica i melòdica, treballem els continguts de les matèries de RITME i de MELODIA, que són dues de les matèries amb les que estructurem el funcionament del “sistema musical tradicional” i amb les quals aprenem a utilitzar-lo per fer música amb sentit artístic.


Cultiu de l’experiència escènica: “Trobades MusicActiva”

Per a aprendre a fer música amb “sentit artístic” és imprescindible cultivar el que anomenem “experiència escènica”. Per això, cada curs pugem a l’escenari per representar les escenes del conte en situació escènica i davant d’un públic format per mares, pares i familiars i amics que vulgueu convidar. Les trobades MusicActiva es realitzen en petit format a la sala MusicActiva i en gran format altres teatres amb més aforament. A més a més de la seva funció formativa pels infants les TROBADES serveixen per a que mares i pares tingueu una visió directa que us informi dels exercicis i situacions que els vostres fills i filles viuen a les classes. Les Trobades ens fan viure moments emocionants que recordarem sempre.   


Triem l’instrument que hem d’aprendre a tocar:

A finals de P5 arriba el gran moment de decidir l’instrument que hem d’aprendre a tocar. La tria d’instrument es fa mitjançant sessions individuals que realitzen personalment les directores pedagògiques i a partir de les quals recomanem a mares i pares quin és l’instrument més adient a les característiques personals de cada nen i nena.


Tutoria personalitzada per a cada alumne:

La tutel·la d’aquesta formació està a càrrec de les directores pedagògiques de MusicActiva -Miriam Darriba i Isabel Darriba-, que són les dissenyadores del programa d’estudis, dirigeixen l’equip de professors i porten personalment la tutoria de tots els alumnes i el programa de comunicació, d’informació i d’asesorament a mares i pares d’alumnes.


Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu:

una formació musical clàssica i moderna complerta i garantida per a tots els infants.

Aprenent a fer música amb el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu aconseguireu que els vostres fills i filles assoleixin una formació musical “clàssica” i “moderna” totalment integrada, amb plenes garanties de que es tracta d’una formació amb contingut artístic, i amb unes repercussions formatives que determinen de manera trascendent la construcció de la personalitat dels joves artistes.

La iniciació musical
  amb el conte:
 “Viatge al País dels         
         Sons Meravellosos”

REUNIONS INFORMATIVES

Omple el FORMULARI  i demana hora per a assistir a les REUNIONS INFORMATIVES

on descubriràs mitjançant exercicis i demostracions pràctiques

les inmenses possibilitats que et proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical per a l’educació musical, artística i personal

dels teus fills i filles.


FORMULARI ASSISTENCIA REUNIÓ

93-285 06 93 / 662 182 321

musicactiva@musicactiva.net

...des de 1996

 

....més informació!!!